De opzet van de permanente educatie verandert

Trots

Vol trots kondigden wij vorig jaar aan, dat wij PE-erkening hadden gekregen voor onze studiedagen bij de PKN na het doorlopen van de accreditatie-procedure. Wij meenden en menen nog steeds dat het belangrijk is om predikanten bij te scholen in de volgende competentie:

“Met deze studiedag werkt u op elementair niveau aan de financiële kerncompetentie, waarmee u op een financieel gezonde, geïnspireerde wijze uw ambt zult uitoefenen met een gunstige uitstraling naar de mensen om u heen. Vanuit een visie op de fiscale kanten van het ambt zult u uw ambt met meer plezier en kennis van zaken uitoefenen en niet voor financiële verrassingen komen te staan.”

 

Verrassing

Tot onze verrassing is ons gisteren, 18 febr. 2016, zonder opgaaf van redenen per e-mail medegedeeld, dat de beleidscommissie van de PKN heeft besloten dat de financiële kerncompetentie niet behoort tot de competenties die een predikant moet bezitten ter uitoefening van zijn ambt. Wij hebben toen gekeken naar het accreditatiekader van de PE en inderdaad tussen alle 14 kerncompetenties is er geen plaats voor de financiële kerncompetentie..Toen maar eens een blik geworpen in de zojuist verschenen  visienota kerk 2025 van de PKN. Ook daarin wordt geen aandacht besteedt aan de bijzondere financiële en fiscale positie van de predikant en dat het belangrijk is hier op een accurate manier mee om te gaan..

 

Hoe nu verder

Wij gaan gewoon door met onze studiedagen, zolang er behoefte aan bestaat. En wij merken nog steeds dat er behoefte aan is en dat predikanten, en ook bij partners! van predikanten vaak weggaan met de mededeling dat ze veel geleerd hebben. Wij gaan ook door met nieuwe initiatieven, zoals onderhandelingen met landelijke kerkorganisaties over een starters- en emeritaatspakket voor predikanten, omdat er juist aan het begin en aan het eind veel gebeurt, fiscaal en financieel.

 

 

 

.