Het goede nieuws voor predikanten!

 

Predikanten gaan minder belasting betalen

 

De belangrijkste verandering in de nieuwe plannen van het kabinet voor 2016  is de lastenverlichting van 2,5 miljard euro die wordt doorgevoerd op arbeid. We moeten ons hierbij wel realieren, dat predikanten er meestal pas in 2017 wat van merken. Zij betalen tenslotte pas in 2017 inkomstenbelasting over 2016.

Voor predikanten is vooral de volgende maatregel erg gunstig:

  • Het percentage van de tweede en derde belastingschijf wordt verlaagd. Predikanten zitten meestal in de 2e, 3e en soms ook voor een deel in de 4e schijf.
    Het belastingpercentage van de 2e en 3e schijf gaat van 42% naar 40,15%. En de 4e schijf van 52% begint pas bij een hogere inkomensgrens, namelijk € 66.422 (dit was € 57.585).

Deze maatregel wordt enigszins geremd door het afbouwen van de heffingskortingen, maar grosso modo is het goede nieuws voor predikanten, dat ze vanaf 2016 minder belasting gaan betalen.

Juist voor predikanten is de ophoging van de inkomensgrens van de 3e schijf naar € 66.422 zo interessant, omdat ze vaak net met dat verschil in de 4e schijf en dus het 52% tarief zitten.

Op onze studiedag (met PE-punten) in het voorjaar van 2016 zullen we meer over de plannen van Prinsjesdag vertellen en wat e.e.a. betekent voor de predikant.