Hoe werkt de checklist voor predikanten?

De checklist voor predikanten

  1. Deze checklist helpt u om uw gegevens, die nodig zijn voor de aangifte inkomstenbelasting, geordend te verzamelen en in te vullen.
  2. Zo weet u zeker dat u niets vergeet! Ook niet de aftrek-posten!
  3. U bent elk jaar opnieuw op de hoogte van alle updates voor de aangifte voor de predikanten.

Bestel ‘m hier. Of elk jaar gratis als u klant bij ons wordt!

Hoe gaat e.e.a. in zijn werk?

  1. Wanneer u wenst dat wij uw aangifte verzorgen, ontvangt u van ons de checklist van de gegevens die u moet aanleveren
  2. U komt met deze checklist en alle verzamelde stukken naar de afspraak (dit kan ook per mail of per post)
  3. Wij nemen de checklist en alle stukken met u door, zodat we alle relevante informatie van u hebben
  4. Aan de hand daarvan stellen wij uw aangifte inkomstenbelasting op
  5. U krijgt een concept van de aangifte toegestuurd samen met de factuur en een akkoordverklaring
  6. Zodra wij de betaling en de getekende akkoordverklaring hebben ontvangen, versturen wij de aangifte naar de Belastingdienst.

Wij hebben uw DigiD niet nodig voor het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting.

Automatisch uitstel voorkomt boetes!

Voor al onze klanten vragen wij uitstel aan. Zo bent u niet verplicht voor 1 april van het lopende jaar aangifte te doen over het voorafgaande jaar. U heeft via ons kantoor de mogelijkheid om uw belastingaangifte over het voorafgaande jaar uiterlijk in april van het daarop volgende jaar in te dienen. Zo voorkomt u hoge boetes voor het niet tijdig doen van aangifte.