Meewerkvergoeding voor predikantpartners

Arbeidsbeloning voor de meewerkende partner

 

Als uw partner met regelmaat meewerkt in de predikantspraktijk dan zijn er fiscaal gezien mogelijkheden om uw partner te belonen.

Meewerken zonder beloning

Veel predikanten hebben partners die met enige regelmaat en zonder enige vergoeding meewerken in de predikantspraktijk. Immers, als men samen in de gemeente werkt, praat men niet over uren en loon. Toch kan het fiscaal aantrek­kelijk zijn om de meewerkende partner te belonen.

 

Voordeel van wel belonen

Als de meewerkende partner geen of weinig andere belaste inkomsten heeft, kan de beloning voor het meewerken in de predikantspraktijk onbelast of tegen een laag tarief worden genoten. Indien u als predikant bovendien over uw inkomsten wel een hoog tarief betaalt, levert de aftrek van de beloning een mooi fiscaal voordeel op. Tip. Zeker als u nog jonge kinderen heeft, kan dit interessant zijn. Als beide ouders werken, kan er namelijk aanspraak worden gemaakt op een extra heffingskorting die kan oplopen tot € 1.500,-.

 

Hoe werkt het?

Het toekennen van de arbeidsbeloning: de beloning is aftrekbaar bij de predikant en belast bij de partner, mits de vergoeding minimaal € 5.000,- per jaar bedraagt. Er hoeft geen loonadministratie te worden gevoerd. U hoeft de arbeidsbeloning alleen in de administratie en in de aangiften inkomstenbelasting op te nemen.

Let op. Het is niet verplicht om een meewerk-overeenkomst met uw partner te sluiten, maar ter onderbouwing naar de belastingdienst is dit wel aan te raden. Daarnaast moet de beloning in verhouding zijn tot het gewerkte aantal uren.

Uitbetaling niet nodig. Bijkomend voordeel van het werken met een arbeidsbeloning is dat als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, de beloning niet hoeft te worden uitgekeerd. Uw partner krijgt ook geen vordering op de predikantspraktijk.
Let op. Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden is uitbetaling in principe wél vereist.

 

Wilt u meer weten of hierover doorpraten, meldt u zich dan aan voor onze studieochtend, u ontvangt dan ook gratis een voorbeeld meewerkcontract.