PE erkenning voor onze studiedagen

 

PE-punten voor onze studiedagen!

 

De studiedag ‘Belastingaangifte voor predikanten‘ is erkend in het kader van het open erkend aanbod binnen de PE. Aan deelname aan deze studiedag wordt per studiedag 0,25 studiepunt toegekend.

De deelnemers aan onze studiedagen ontvangen na afloop een bewijs van deelname, waarop ook de toegekende studiepunten staan vermeld. Tevens zullen onze studiedagen vermeld worden in het overzicht van open erkend aanbod op de website van de PKN onder het open aanbod binnen de PE (permanente educatie).

 

Accreditatieprocedure

De erkenning kwam tot stand na een accreditatieprocedure, waarin wij het karakter van de studieactiviteit, de beschrijving, de doelgroep, doelstelling, te leren competenties en vereiste vooropleiding moesten aangeven. Voor ons waren en zijn hier, als externe aanbieder ook kosten aan verbonden. Vanuit onze kwaliteitsnormen zullen wij de PE erkenning jaarlijks updaten, zodat de predikanten de meest actuele kennis zullen ontvangen.

 

Toekenning

Na enkele dagen kwam het verheugende bericht, dat we erkend zijn in het kader van het open erkend aanbod binnen de Permanente Educatie (PE). In eerste instantie met 0,25 PE per studiedag. Binnenkort ziet u tussen alle aanbieders ook onze naam staan. Dit is een primeur, omdat er tot nu toe geen enkele aanbieder is die zich richt op de verbetering van de fiscale en financiële competenties van de predikant.