Problemen voor predikanten door een te lage voorlopige aanslag

 

Of juist een gerust gevoel?!

 

We zijn het dit jaar een aantal keer tegen gekomen, dat predikanten geconfronteerd werden met een flink hoge naheffing. Veel predikanten (en partners!) vinden dit niet prettig, omdat ze dan niet precies weten wat ze kunnen uitgeven over een jaar.

We hebben ontdekt, dat een hoge naheffing een significant aantal keren te wijten is aan een te lage voorlopige aanslag. Hoe komt dit?

Zo’n voorlopige aanslag wordt soms bewust (door een adviseur), maar vaak ook automatisch door de belastingdienst opgelegd (na het doen van de aangifte). Maar ze zijn hierin niet altijd consequent. Soms loopt een eenmaal opgelegde voorlopige aanslag jaren door en wordt het bedrag nooit aangepast.

Terwijl er wel vaak wisselingen zijn in het gezamelijk inkomen van de predikant en de partner. Als deze wisselingen niet actief worden gemeld bij de Belastingdienst worden ze niet verwerkt in de voorlopige aanslag.

Voorbeelden van inkomenswisselingen:

  • de predikant gaat in periodieken omhoog
  • een partner van een predikant gaat weer of meer werken en past de volledige loonheffingskorting toe (soms moet er dan nog nabetaald worden, terwijl er gerekend was op een standaard teruggaaf van de partner)
  • een parttime predikant gaat weer fulltime werken of gaan naast zijn predikantschap extra werken
  • de partner gaat als ondernemer aan de slag
  • een voorlopige aanslag is opgelegd in de eerste jaren van het predikantschap en is nog nooit gecorrigeerd, terwijl de predikant wel meer is gaan verdienen

Wilt u weten waar u aan toe bent, en wat u daadwerkelijk over een jaar hebt te besteden, dan kunnen wij zo nauwkeurig mogelijk voor u uitrekenen en benaderen, wat u aan belasting moet gaan betalen.

Wilt u niet meer geconfronteerd worden met naheffingen, maar juist bij de aanslag nog iets terugkrijgen, ook dan kunnen wij de voorlopige aanslag voor u aanpassen.

Gevolg: een rustiger gevoel, omdat de belasting (grotendeels) al betaald is. De predikant (en partner!) loopt dan met een gerust gevoel rondt, wetende wat er besteed kan worden, in plaats van achter de feiten aan, angstig voor hoe groot de aanslag nu weer gaat uitvallen.

 

Het tarief voor het wijzigen/aanvragen van de voorlopige aanslag vindt u op onze tarievenpagina