Tarieven | PredikantFiscaal

1. Laagste prijs garantie?

Wij proberen zoveel mogelijk helder en transparant te zijn in onze werkwijze en tarieven (niet iedereen is hierin altijd even transparant, hebben we gemerkt). Onze tarieven komen als volgt tot stand.

Wij vergelijken de tarieven die in de markt gangbaar zijn voor vergelijkbare aangiftes en fiscale werkzaamheden. Hiervan nemen wij het gemiddelde en berekenen daarna een predikantenkorting van 10%, zodat we zeker zijn, dat wij concurrerende tarieven bieden. T.o.v. sommige kantoren zijn onze tarieven zelfs 25% voordeliger, of nog meer!

Lees meer over ons prijsbeleid

Voor startende predikanten/ voorgangers/ kandidaten hebben wij een speciaal starterspakket.

2. Het predikantenpakket (ook voor kandidaten en emeriti)

Dit pakket omvat het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting, inclusief de opbrengsten en kosten van de predikantenpraktijk. Dit pakket is inclusief:

 • Het voor-contact over de aangifte, inleveren van de gegevens, etc.
 • Een up-to-date checklist die nodig is voor de aangifte
 • Het door ons verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting
 • Het in de aangifte verwerken van de opbrengsten en kosten rekening
 • Het na-contact over de aangifte, eventuele vragen, wijzigingen, etc.
 • Kantoor- en administratiekosten
 • Vast laag tarief voor de partneraangifte IB (€ 68,- excl. BTW).
 • Korting van 10% op het uurtarief.

Predikanten betalen hiervoor geen € 455,- (marktconform), ook geen € 369,- (meest scherpe concurrent);

Maar slechts:  € 319,-  (excl. BTW)

Voor dit pakket trekken we standaard een ochtend of middag uit (één dagdeel), wat in de regel voldoende is. Mocht er vanwege bijzonderheden in uw aangifte meer tijd/ werk dan normaal nodig zijn, dan informeren wij u hierover als dat meer dan één uur overwerk/ meerwerk is. Indien er geen ingevulde checklist wordt aangeleverd, kan er meerwerk berekend worden, omdat we dan handmatig gegevens moeten verwerken.

Let op:

 • Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW;
 • De kosten van de aangifte zijn voor de predikant aftrekbaar als beroepskosten
 • De kosten van bijvoorbeeld een bezwaar tegen de aanslag of fiscaal advies zijn niet in dit predikantenpakket inbegrepen;

3. Tarief voor een check of scan van uw aangifte

Heeft u uw aangifte inkomstenbelasting zelf gedaan en heeft u twijfels of het goed gedaan is, dan is het mogelijk dat wij een check/scan van uw aangifte uitvoeren. Lees meer over de werkwijze. Het werk hiervoor is gelijk aan het verzorgen van een IB-aangifte en daarmee is het tarief voor een check gelijk aan dat van het predikantenpakket.

Mocht er vanwege bijzonderheden in uw aangifte meer tijd/ werk dan normaal nodig zijn, dan informeren wij u hierover, als dat meer dan één uur overwerk/ meerwerk is.

4. Tarief voor aanpassing voorlopige aanslag

Waarom is dit nuttig en soms noodzakelijk? Met een aanpassing kunnen problemen van hoge naheffingen voorkomen worden. Met een juiste voorlopige aanslag kunt u met een gerust gevoel uitgeven wat er binnenkomt. U weet dan precies wat uw besteedbaar inkomen is.

Het tarief voor het aanvragen/wijzigen van een voorlopige aanslag (of voorlopige teruggaaf) voor onze vaste predikanten relaties is: € 148,- excl. BTW (dit is het tarief als er verder geen bijzonderheden zijn, zoals een onderneming, aankoop woning, etc.). Voor nieuwe predikanten is het tarief: € 289,- excl. BTW, omdat we daar nog geen gegevens van hebben en deze nog moeten worden verwerkt. Ook dit is het tarief als er verder geen bijzonderheden zijn, zoals een onderneming, aankoop woning, etc.

5. Tarief voor een echte ondernemersaangifte/ winstaangifte

Het komt steeds vaker voor dat een predikant naast het traditionele predikantschap een onderneming heeft, of dat een partner van een predikant een onderneming heeft. Hij of zij is dan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een BTW-omzetnummer en -identificatienummer gekregen en doet aangifte voor de omzetbelasting. Daarnaast moet ook een jaaraangifte gedaan worden van de winst in de onderneming voor de inkomstenbelasting. Dit is de zgn. winst- of ondernemersaangifte die gecombineerd wordt met de privé aangifte inkomstenbelasting. Wij kunnen alles in één aangifte voor de inkomstenbelasting verwerken. Dus zowel het predikantendeel, als het privé /gezinsdeel, als het ondernemingsdeel.

De kosten van het verwerken van een onderneming in de aangifte inkomstenbelasting voor een (partner van een) predikant zijn niet € 650,- (marktconform), ook geen € 525,- (meest scherpe concurrent); maar € 479,- (excl. BTW).

Let op: Bij dit tarief gaan we ervan uit, dat er een afgeronde, gecontroleerde en kloppende jaarrekening/ jaarcijfers en boekhouding van de onderneming ligt. Als de jaarcijfers en/of achterliggende administratie vragen oproept en wij (boekingen/facturen/bankmutaties van) de administratie en/of jaarrekening moeten controleren, aanpassen en/of corrigeren, wordt deze tijdsbesteding als meerwerk extra gefactureerd á € 152,- per uur excl. BTW.

6. Tarief voor een BTW-aangifte en/of boekhouding

Het komt ook voor dat wij de BTW-aangifte (jaar- of kwartaal aangifte voor de omzetbelasting) en/of boekhouding van een ondernemende predikant/ partner van een predikant verzorgen. De tarieven hiervoor vindt u hier.

7. Tarief voor overige werkzaamheden

PredikantFiscaal wordt regelmatig geraadpleegd voor overige werkzaamheden. Niet alleen door predikanten, maar ook door kerkenraden en andere instanties. Deze werkzaamheden kunnen betreffen:

 • advies over opting-in of pseudo-ondernemerschap (ook voor kerkenraden)
 • het aantekenen van een bezwaar
 • meedenken met de financiële situatie (pensioen, aankoop woning)
 • meedenken met keuze voor bijtelling opting-in of pseudo-ondernemer
 • advies voor het verlaten van de pastorie
 • advies over de woonsituatie en pensioen
 • meedenken over schenkingen en testament
 • het opzetten van een onderneming (b.v. coachingspraktijk, schrijver,   events organiseren, rij-instructeur, begrafenisondernemer)

Ons uurtarief voor deze overige werkzaamheden is afhankelijk van onze tijdbesteding en is geen € 269,- p.u. (marktconform), ook geen € 160,- per uur (meest scherpe concurrent);

Maar slechts € 152,00 per uur (excl. BTW)

Voor spoed- en/of eenmalige werkzaamheden is het uurtarief: € 198,- ex BTW en dat geldt ook voor juridische bezwaarprocedures en/of fiscaal (juridisch) advies.